0 položek 0 Kč

Výstavba a údržba

Vážený zákazníku,
srdečně blahopřejeme k Vaši koupi. V tomto návodu k výstavbě, popř. v přiložených výkresech, je krok po kroku popsáno, jak můžete Váš dřevěný domek zcela jednoduše sám postavit.
Koupil jste trvalý dřevěný výrobek, z kterého budete mít radost mnoho let. Pro dosažení nejlepších výsledků bychom Vám chtěli sdělit následující informace:

 • Zboží musí být zkontrolováno během 14 dnů po převzetí a před samotnou výstavbou.
 • Upozorňujeme na to, že firma Tenero s.r.o.není zodpovědná za zvlášť vzniklé náklady, které nastaly nedokonalou kontrolou před výstavbou.
 • Vyjměte dřevěné součásti z obalu 2 dny před výstavbou, aby si materiál mohl zvyknout na stupeň vlhkosti prostředí.
 • Odstraňte fólii, položte prkna a trámky s malými mezerami mezi sebou na místo, kde nejsou ohroženy deštěm nebo přímým slunečním zářením.
 • Zkontrolujte podle kusovníku, zda je zboží úplné a bez vady.
 • Pokud nezačnete ihned s výstavbou, je důležité, balík po kontrole jednotlivých dílů zase složit, položit naplocho a na paletě chránit proti dešti a slunečnímu záření
 • Zboží neuschovávejte ve vytápěné místnosti.

Výstavba:

 • Držte se přesně návodu k výstavbě a výkresů.
 • Je důležité zhotovit pro domek základy.

Máte volbu mezi základem:

 • z věncových trámů ukotvených na zemních vrutech (DOPORUČUJEME!!!)
 • z betonových tvárnic.
 • z prefabrikovaných betonových nosníků nebo z betonové základové desky.
 • Spojení mezi dřevěným domkem a základem lze nejlépe utěsnit silikonem.
 • Postarejte se o dostatečné větrání ve Vašem domku

 

Užitečné tipy:

 • Zajistěte, aby byl základ pod domkem rovný a vodorovný.
 • Zajistěte, aby byl případný základ a/nebo podlahové trámky vyčnívaly několik centimetrů nad povrch terénu.
 • Zajistěte, aby byl domek zakotven do základu nebo do terénu.
 • Nezapomeňte svůj domek pojistit.
 • Postarejte se o dostatečné větrání ve Vašem domku
 • Ošetřete zámek alespoň jednou za rok grafitovým práškem.
 • Část obalové fólie můžete použít jako vodotěsnou dělící vrstvu mezi základem a domkem.
 • Při vybalení balíku vyjměte nejprve trámky a prkna a položte je odděleně od sebe dříve, než začnete s výstavbou. Je tak zajištěno, že péra a drážky prvků leží volně a zamezí se poškození.

Údržba:

 • Venkovní nátěr provádíme po postavení stavby 2x- při objednávce včetně této služby,jinak je dřevo bez povrchové úpravy
 • Vnitřní stranu domku a dveří je dobré, v závislosti na místních podmínkách, alespoň každé tři roky natřít vlhkost odrážejícím mořidlem, které je vhodné pro vnitřní i vnější nátěry. Další informace získáte u svého prodejce. Dřevo je přírodní produkt, který žije. To znamená, že každý kus dřeva má jinou strukturu a kresbu. Je proto normální, že se v dřevě vyskytují odchylky. Tyto individuální odlišnosti propůjčují dřevu jeho přírodní šarm.

Přípustné odchylky jsou:

 • V dřevě pevně vrostlé suky.
 • Vypadlé suky o maximálním průměru 4 cm.
 • Zbytky po hoblování, kůra stromů na spodní straně střechy a prken podlahy, a to pod podmínkou, že lze pohledovou stranu lícovat a zpracovat.
 • Lehké různé zbarvení (toto nemá žádný vliv na životnost).
 • Trhliny, které nemají vliv na konstrukci.
 • Výrony pryskyřice.
 • Pootočení a zakulacení, pokud to při zpracování a výstavbě nemá negativní vliv.
 • Klínové spoje na zub ve stěnových trámcích a případně ve dveřích a oknech.

Záruka:

Záruční lhůta běží 2 roky, vyjma kování. Ze záruky jsou vyjmuty následující vady, které vznikají jako důsledek nevhodných skutečností:

 • nevhodně provedený základ,
 • nerovný a ne vodorovný základ,
 • výstavba neproběhla podle návodu k výstavbě,
 • nedostatečná údržba a nepoužití vlhkost odrážející barvy,
 • nesprávná nebo neodborně položená střešní krytina,
 • pevné sešroubování nebo přibití pod sebou ležících stěnových trámků, okenních a dveřních rámů,
 • škody, které vznikly neodbornou přístavbou, vestavbou a/nebo přestavbou,
 • chybějící a/nebo nesprávně připevněné kotvení střechy (to je vždy součástí dodávky),
 • případné seřízení oken a dveří způsobené sesycháním a sedáním dřevěné stavby jedná se o seřízení pantů oken a dveří ,
 • seřízení zavíraní kliky a zámků
 • přírodní katastrofy nebo jiné násilné vlivy,
 • rychlosti větru vyšší než 7 Beaufort /mírný vítr ,50-61km/hod /

Dále je třeba respektovat:

 • Vaše okna a dveře se standardně nedodávají zasklené pravým sklem. Pokud by však bylo dodáno pravé sklo, nelze rozbitou tabuli skla reklamovat jako součást dodávky.
 • Váš zahradní domek musí být ukotven s odolností proti vichřici.
 • Váš zahradní domek není standardně pojištěn. Pokud si to přejete, můžete Váš zahradní domek pojistit proti vnějšímu poškození, vandalismem nebo vichřicí. Informujte se u svého pojišťovacího makléře na možnosti.

Důležité!

Možné příčiny případných problémů

 • A: Tvorba trhlin ve stěně:
  Dřevo žije a přizpůsobuje se střídavým povětrnostním podmínkám. V některých oblastech existují extrémní změny počasí. Může se stát, že při extrémním suchu vzniknou mezi jednotlivými stěnovými trámky mezery. Pak je třeba postupovat následovně:
  • Krok 1: odstraňte z vnitřní strany dveří horní lištu na rámu dveří a zjistěte, zda nad tím ležící stěnový trámek leží na rámu dveří. Je-li tomu tak, proveďte kroky 2, 3, 4 a 5. Není-li tomu tak, kontaktujte nás.
  • Krok 2: za účelem odstranění mezery přišroubujte krycí lišty na vnitřní stranu rámu dveří a odstraňte dveře a rám dveří.
  • Krok 3: zvětšete dveřní otvor pilou na horní straně o _x _ cm ( v závislosti na velikosti mezery, max. 1 cm)
  • Krok 4: pokud stále ještě nelze mezeru odstranit, klepejte lehce gumovým kladivem nad rohovým spojem na střechu tak, aby se stěnové trámky dostaly do své původní polohy.
  • Krok 5: dveře s rámem opět zabudujte.
 • B: Střešní prkna se vzdouvají:
  Střešní prkna musí být připevněna 2 hřebíky v každém upevňovacím bodě (boční stěna a střešní vazníky). Pokud byl pro každý upevňovací bod použit jen 1 hřebík, mohou se střešní desky šikmo a směrem nahoru vydouvat.
 • C. Poškození péra a drážky
  Je možné, že se péra a drážky prvků někde během přepravy částečně poškodí. Pokud je při montáži krytí mezi pérem a drážkou zaručené, nepředstavuje to důvod pro reklamaci. Lehké poškození péra a drážky nemá vliv na stabilitu domku.